Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Iekšzemes kopprodukts un pievienotā vērtība – gada dati

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Iekšzemes kopprodukts un bruto pievienotā vērtība

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir viens no nacionālo kontu sistēmas rādītājiem, kas sniedz vispārēju ieskatu ekonomiskajā situācijā un tiek plaši lietots ekonomikas analīzē, prognozēšanā, valsts politikas izstrādē.

SAISTĪTIE RESURSI

EKS 2010

  • Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu nozīmība
  • Pāreja no EKS'95 uz EKS 2010
  • Būtiskākās metodoloģijas izmaiņas Latvijas nacionālo kontu sistēmā