Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Jaunākās preses relīzes

Nesen publicētas preses relīzes par statistikas datiem tēmās: Iedzīvotāji, Darbs, Sociālā aizsardzība un veselība, Izglītība, kultūra un zinātne, Valsts un ekonomika, Tirdzniecība un pakalpojumi, Informācijas tehnoloģijas, Nozares, Vide.

Nesen atjaunoti dati

Datubāzes tabulas un cita formāta datnes, kurās nesen atjaunota informācija.

Jaunākās publikācijas

Latvijas statistikas gadagrāmata, Demogrāfija, Bērni Latvijā, Jaunieši Latvijā, Transports Latvijā, Tūrisms Latvijā u.c.

Starpkaru laika publikācijas

Statistikās publikācijas, kas apkopo informāciju par periodu līdz 1940. gadam.

Saite uz vizualizācijas rīku Migrācija Latvijā
Saite uz Preču Eksporta un Importa vizuālizācijas rīku
Saite uz vizualizācijas rīku Dažādos laikos dzimušo skaits Latvijā
Saite uz vizualizācijas rīku TOP 100 personvārdi 100 gados