Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Jaunākās publikācijas

Latvijas statistikas gadagrāmata, Demogrāfija, Bērni Latvijā, Jaunieši Latvijā, Transports Latvijā, Tūrisms Latvijā u.c.

Starpkaru laika publikācijas

Statistikās publikācijas, kas apkopo informāciju par periodu līdz 1940. gadam.

Jaunākās preses relīzes

Nesen publicētas preses relīzes par statistikas datiem tēmās: Iedzīvotāji, Darbs, Sociālā aizsardzība un veselība, Izglītība, kultūra un zinātne, Valsts un ekonomika, Tirdzniecība un pakalpojumi, Informācijas tehnoloģijas, Nozares, Vide.

Nesen atjaunoti dati

Datubāzes tabulas un cita formāta datnes, kurās nesen atjaunota informācija.

Migrācija Latvijā - Ilustratīvs attēls
Eksporta rīks - Ilustratīvs attēls
Dzimušo skaits - Ilustratīvs attēls
TOP personvārdi - Ilustratīvs attēls