Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Jaunākās preses relīzes

Nesen publicētas preses relīzes par statistikas datiem tēmās: Iedzīvotāji, Darbs, Sociālā aizsardzība un veselība, Izglītība, kultūra un zinātne, Valsts un ekonomika, Tirdzniecība un pakalpojumi, Informācijas tehnoloģijas, Nozares, Vide.

Nesen atjaunoti dati

Datubāzes tabulas un cita formāta datnes, kurās nesen atjaunota informācija.

Jaunākās publikācijas

Latvijas statistikas gadagrāmata, Demogrāfija, Bērni Latvijā, Jaunieši Latvijā, Transports Latvijā, Tūrisms Latvijā u.c.

Starpkaru laika publikācijas

Statistikās publikācijas, kas apkopo informāciju par periodu līdz 1940. gadam.

Inflācijas kalkulators

Lai aprēķinātu patēriņa cenu pārmaiņas procentos Jūsu izvēlētajā laika periodā.

Indekss IIN aprēķināšanai

Atsavinot nekustamo īpašumu, jāpiemēro patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem. 2021. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2011 = 100) ir 115,9 jeb 1,159.

Sociālā iekļaušanās

Sociālā iekļaušanās

Rādītāji, kas raksturo par nabadzību, materiālo un sociālo nenodrošinātību, izglītību, veselību un nodarbinātību sociālās atstumtības riskam pakļautajās iedzīvotāju grupās.

Dzimumlīdztiesība

Dzimumlīdztiesība

Rādītāji, kas raksturo dzimumlīdztiesību un atšķirības starp vīriešu un sieviešu stāvokli sabiedrībā dažādās jomās.

Saite uz vizualizācijas rīku Migrācija Latvijā
Saite uz Preču Eksporta un Importa vizuālizācijas rīku
Saite uz vizualizācijas rīku Dažādos laikos dzimušo un mirušo skaits Latvijā
Saite uz vizualizācijas rīku TOP 100 personvārdi 100 gados