Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

API un kodu vārdnīcas

API oficiālās statistikas portālā

Visām datubāzes tabulām, kas publicētas oficiālās statistikas portālā, var piekļūt, izmantojot API (lietojumprogrammu saskarni). Vairāk par API

Kodu vārdnīcas

Visas vērtības tiek kodētas standartizētā veidā.

Visas kodu vārdnīcas