Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

API un kodu vārdnīcas

Oficiālās statistikas portāla API

Visām Oficiālās statistikas portālā publicētajām datubāzes tabulām ir iespējams izveidot piekļuvi ar lietojumprogrammas saskarni jeb API. Lai piekļūtu tabulas API, jāveic šādi soļi:

  1. Izvēlēties tabulu
  2. Atlasīt vērtības
  3. Skatīt tabulu
  4. Tabulas API atrodas zem tabulas

API

Uzzināt vairāk par API

Kodu vārdnīcas

Visas vērtības (rādītāji) ir kodēti standartizētā veidā. 

Vairāk par kodu vārdnīcām