Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Par oficiālās statistikas portālu

Ministru kabineta noteikumi Nr. 782 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam". Oficiālās statistikas programmā ir ietverti dati, ko sagatavo statistikas iestādes.

Atbilstoši Statistikas likumā noteiktajam visu statistikas iestāžu oficiālo statistiku, metadatus un oficiālās statistikas publicēšanas kalendāru publicē oficiālās statistikas portālā. Pārejas periods, kurā laikā Centrālā statistikas pārvalde plāno visu statistikas iestāžu oficiālās statistikas tabulas un metadatus integrēt portāla saturā, ir divi gadi kopš portāla darbības sākuma.

 

Statistikas publicēšanas kalendāru skatīt oficiālās statistikas portāla sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".

Publicēto statistiku oficiālās statistikas portālā var pārlūkot pēc tēmas vai meklētājā.

Statistikas iestāde

Autotransporta direkcija

Skatīt

Ceļu satiksmes drošības direkcija

Skatīt

Centrālā statistikas pārvalde

Skatīt

Dabas aizsardzības pārvalde

Skatīt

Iekšlietu ministrijas informācijas centrs

Skatīt

Iepirkumu uzraudzības birojs

Skatīt

Izglītības un zinātnes ministrija

Skatīt

Kultūras ministrija

Skatīt

Labklājības ministrija

Skatīt

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Skatīt

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Skatīt

Lauksaimniecības datu centrs

Skatīt

Lauku atbalsta dienests

Skatīt

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Skatīt

Slimību profilakses un kontroles centrs

Skatīt

Valsts augu aizsardzības dienests

Skatīt

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Skatīt

Valsts meža dienests

Skatīt

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Skatīt

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Skatīt

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Skatīt

Zāļu valsts aģentūra 

Skatīt

Zemkopības ministrija

Skatīt

Oficiālās statistikas portāls ir izveidots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Par projekta realizāciju Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Nr. 2.2.1.1/17/I/002. Projektā paredzētās darbības tika īstenotas no 2017. gada augusta līdz 2020. gada augustam. Uzzināt vairāk par Portāla izstrādi.

 

ES logo ansamblis