Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Par oficiālās statistikas portālu

Ministru kabineta noteikumi Nr.691 "Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam". Oficiālās statistikas programmā ir ietverti dati, ko sagatavo statistikas iestādes.

Atbilstoši Statistikas likumā noteiktajam visu statistikas iestāžu oficiālo statistiku, metadatus un oficiālās statistikas publicēšanas kalendāru publicē oficiālās statistikas portālā. Pārejas periods, kurā laikā Centrālā statistikas pārvalde plāno visu statistikas iestāžu oficiālās statistikas tabulas un metadatus integrēt portāla saturā, ir divi gadi kopš portāla darbības sākuma.

 

Statistikas publicēšanas kalendāru skatīt oficiālās statistikas portāla sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".

Publicēto statistiku oficiālās statistikas portālā var pārlūkot pēc tēmas vai meklētājā.

Statistikas iestāde 
Autotransporta direkcijaSkatīt
Centrālā statistikas pārvaldeSkatīt
Dabas aizsardzības pārvaldeSkatīt
Iepirkumu uzraudzības birojsSkatīt
Iekšlietu ministrijas informācijas centrsSkatīt
Izglītības un zinātnes ministrijaSkatīt
Kultūras ministrijaSkatīt
Latvijas Nacionālā bibliotēkaSkatīt
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsSkatīt
Lauksaimniecības datu centrsSkatīt
Valsts augu aizsardzības dienestsSkatīt
Valsts meža dienestsSkatīt
Valsts reģionālās attīstības aģentūraSkatīt
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Skatīt
Zāļu valsts aģentūra Skatīt

Oficiālās statistikas portāls ir izveidots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Par projekta realizāciju Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Nr. 2.2.1.1/17/I/002. Projektā paredzētās darbības tika īstenotas no 2017. gada augusta līdz 2020. gada augustam. Uzzināt vairāk par Portāla izstrādi.

 

ES logo ansamblis