Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Sociālā iekļaušanās. Iespējas nodrošināt pamatnepieciešamības

Sadaļas tvērums

Šajā sadaļā iekļauta informācija par iedzīvotāju iespējām nodrošināt pamatvajadzības no CSP veiktā ikgadējā EU-SILC apsekojuma. No sociālās iekļaušanās riska grupām īpaši izceltas: daudzbērnu un viena vecāka ģimenes un trūcīgas personas

ANO Ilgtspējīgas attīstības pirmais mērķis ir līdz 2030. gadam “visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs”.

EU–SILC aptaujā tiek definētas 13 materiālās un sociālās nenodrošinātības pazīmes.

Personas mājsaimniecība naudas trūkuma dēļ nespēj:
1) segt komunālos maksājumus, īri vai atmaksāt kredītu,
2) finansiāli atļauties uzturēt mājokli siltu,
3) segt pēkšņus neparedzētus izdevumus no pašu līdzekļiem,
4) ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis (vai līdzvērtīgu veģetāro ēdienu) katru otro dienu,
5) katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājām,
6) lietot savām vajadzībām vieglo auto,
7) savā mājoklī nomainīt nolietotās mēbeles pret jaunām, 

Persona nevar atļauties:
8) savas novalkātās drēbes nomainīt pret jaunām (nevis lietotām),
9) nodrošināt sev divus apavu pārus, kas ir labā stāvoklī un piemēroti ikdienas aktivitātēm,
10) nelielu naudas summu tērēt tikai sev (kaut ko nopērkot vai darot priekš sevis),
11) regulāri piedalīties atpūtas aktivitātēs ārpus mājām, kas ir saistītas ar naudas izmaksām,
12) vismaz reizi mēnesī satikties ar draugiem/ ģimeni (radiem) uz kopīgu maltīti vai glāzi dzēriena,
13) savā mājoklī nodrošināt privātai lietošanai internetu, kad tas ir nepieciešams.

2022. gadā 58,1 % Latvijas iedzīvotāju piemita vismaz 1 no 13 materiālās un sociālās nenodrošinātības pazīmēm. Lielākai daļai (80,8 %) piemita līdz 3 no šīm pazīmēm, 16,8 % – no 3 līdz 5 pazīmēm, 11,9 % – no 5 līdz 9 pazīmēm un 3,8 % piemita pat no 9 līdz 13 pazīmēm.

Riska grupa: daudzbērnu un viena vecāka ģimenes

2022. gadā mājsaimniecības ar vienu pieaugušo ar bērniem biežāk naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumus (54,9 %), nomainīt lietotas mēbeles (31,9 %), doties brīvdienās ārpus mājām (28,9 %), kā arī lietot auto savām privātajām vajadzībām (22,6 %).

Savukārt daudzbērnu mājsaimniecībās uz grūtībām segt neparedzētus izdevumus norādīja  41,5 %, ka naudas trūkuma dēļ nav iespēju doties ārpus mājām brīvdienās – 22,6 %, bet mazāk ir starp daudzbērnu ģimenēm to, kam nav iespēju lietot auto savām privātajām vajadzībām (11,9 %).

Riska grupa: trūcīgās personas

Ienākumu līmenis ietekmē iedzīvotāju iespējas sev nodrošināt vairākas sadzīviskas pamatlietas. 2022. gadā trūcīgāko iedzīvotāju vidū (1. kvintiļu grupā) bija izteikti augsts iedzīvotāju īpatsvars, kuri/kuriem:

  • naudas trūkuma dēļ nevarēja segt neparedzētus izdevumus (71,3%);
  • iespējas katru gadu vienu nedēļu doties ārpus mājām brīvdienās (51,1 %);
  • nebija iespējas savā mājoklī nolietotās mēbeles nomainīt pret jaunām (45,5 %);
  • nevarēja atļauties novalkātās drēbes nomainīt pret jaunām (nevis lietotām) (29,1 %);
  • lietot savām vajadzībām vieglo auto (29,0 %).

Datu avoti

Oficiālās statistikas portāla datubāze:

NNN190 Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem individuālo pamatvajadzību nodrošināšanas iespējas (procentos)

Uzzini vairāk par riska grupām (skaits, raksturojums)

Daudzbērnu un viena vecāka ģimenes 

Trūcīgas personas ⇒