Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Latvijas augstākās pauguru virsotnes

Veicot Latvijas augstāko virsotņu precizēšanu pēc reljefa modeļa datiem, kas iegūti no aerolāzerskenēšanas, izdalītas 25 virsotnes, kas augstākas par 270 m v.j.l. 19 no tām atrodas Vidzemes, piecas – Latgales un viena – Alūksnes augstienē.

Augstums norādīts normālajā augstumu sistēmā LAS-2000,5. Izņemot Gaiziņkalnu, vertikālā precizitāte ne augstāka par ±0,1 m. Atrašanās vietas koordinātas norādītas LKS-92 (EPSG:3059) koordinātu sistēmā. Paugurmasīviem norādīta tikai to augstākā virsotne, līdz ar to starp tām nav, piemēram, Mazais Gaiziņkalns (284,5 m v.j.l.) Abrienas paugurmasīvā.

Virsotnes izdalītas no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) digitālā reljefa modeļa ar soli 20 metri ar GRASS GIS rīku r.geomorphon atbilstoši pamācībai (lietoti noklusētie parametri).

Manuāli caurskatīti punkti, kas augstāki par 268 metriem, kā palīgmateriālu izmantojot LVM GEO WMS reljefa modeli (slānis ZemeLKS) un horizontāles (slānis Contours).

Atlikušo virsotņu augstumi precizēti pēc LĢIA digitālā reljefa modeļa ar soli 1 metrs. Abi izmantotie reljefa modeļi iegūti no 2013.–2019. gada aerolāzerskenēšanas datiem (datu vertikālā precizitāte līdz 12 cm, horizontālā – līdz 36 cm). Gaiziņkalna augstums pēc https://www.mod.gov.lv/en/node/6107.

Nosaukumi pēc LĢIA Vietvārdu datubāzes, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” uzturētā karšu pārlūka BalticMaps.eu, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras, kā arī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja datiem. Lācu kalna nosaukums pēc tuvākās viensētas nosaukuma.

Par reljefa formu ģeomorfoloģisko interpretāciju veiktas konsultācijas ar LU ĢZZF Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras akadēmisko personālu.

Salīdzinot ar agrāk dažādos avotos publicēto, vairāku virsotņu augstumi būtiski atšķiras (pat >10 m). Iespējams, tie kādreiz ņemti no Padomju Armijas Ģenerālštāba topogrāfiskajām kartēm, kur mežiem klātās teritorijās reljefa atpazīšana no aerofoto ainu stereopāriem veikta neprecīzi.

Ķelēnu kalna virsotne

Ķelēnu kalna virsotne Padomju Armijas Ģenerālštāba topogrāfiskajā kartē (ĢISnet.lv WMS) un pēc datiem, kas iegūti ar aerolāzerskenēšanu (tai skaitā LVM GEO WMS slāņa Contours).

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Kļaviņš
Izplatīšanas risinājumu daļa
E-pasts: 
Davis.Klavins@csb.gov.lv
Tālr.: 67366874

Ieteikt