Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 14,3 %

2023. gada februārī, salīdzinot ar 2022. gada februāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 14,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 17,3 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 12,6 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,8 %.

2023. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, būvniecības izmaksu līmenis samazinājās par 0,1 %. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,6 %, savukārt strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,5 %, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,3 %.

Februārī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu samazinājums smiltīm, kā arī metālam, metāla izstrādājumiem.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2023. gada martā tiks publicēta 28. aprīlī.

Metodoloģiskā informācija

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

 

2023. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

 

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2022. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 91,5 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 31,8 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā "Aprakstošie metadati".

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: +371 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ļubova Ņemsadze
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Lubova.Nemsadze@csp.gov.lv
Tālr.: +371 67366783

Ieteikt