Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 17,6 %

2023. gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 17,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 21,8 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 16,1 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 10,5 %.

2023. gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada decembri, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,5 %. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 0,8 %, strādnieku darba samaksa – par 0,6 %, bet būvmateriālu cenas pieauga par 0,3 %.

Janvārī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu kāpums kravas mašīnām, puspiekabes kravas mašīnām un ekskavatoriem.

Metodoloģiskā informācija

 

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

 

2023. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

 

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2022. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 91,5 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 31,8 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā "Aprakstošie metadati".

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: +371 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ļubova Ņemsadze
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Lubova.Nemsadze@csp.gov.lv
Tālr.: +371 67366783

Ieteikt