Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2022

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Izdevumā ir 11 tematiskās sadaļas: Iedzīvotāji; darba tirgus, sociālā drošība un veselība, izglītība zinātne un kultūra, ekonomika un finanses, preču ārējā tirdzniecība, uzņēmējdarbība, informācijas tehnoloģijas, vide un laika apstākļi, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm. Publikācijā dati atspoguļoti par 2021. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā, kā arī publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot datus no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Lejupielādēt

Ieteikt