Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Uzņēmējdarbības rādītāji

SAISTĪTIE RESURSI

Ārvalstu tiešās investīcijas

Statistiku par ārvalstu tiešajām investīcijām apkopo un publicē Latvijas banka savā statistikas datubāzē (sadaļā Maksājumu bilance (MB), Starptautisko investīciju bilance (SIB) un Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība (SPT)). 

Datubāzē "Arhīvs un neregulārie apsejojumi" pieejama informācija par 1992 - 2010. gadu (tabulu numuri:A_IVG060A_IVG070A_IVG080, A_IVG090 ,A_IVG100).