Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

ATD060m

Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (KN 6 zīmēs)janv. 2005 - sept. 2022

Dimensijas

Kombinētā nomenklatūra (KN 6 zīmēs)

Visas preces, Trūkstošo datu novērtējums 01. nodaļai, Tīršķirnes vaislas lopi (zirgi un ēzeļi), Tīršķirnes vaislas zirgi, ..., Bez atšifrējuma (6264)

Valstis

PAVISAM, Andora, Apvienotie Arābu Emirāti, Afganistāna, ..., Nav norādīts komerciālu vai militāru iemeslu dēļ (tirdzn. ES ietvaros) (242)

Preču plūsma

Eksports, Imports (2)

Mērvienības

Vērtība (Eiro), Svars, Kg (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde