Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

ATD020

Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (KN 2 zīmēs)2005 - 2023

Dimensijas

Kombinētā nomenklatūra (KN 2 zīmēs)

Visas preces, Dzīvi dzīvnieki, Gaļa un pārtikā lietojami gaļas subprodukti, Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, ..., Bez atšifrējuma (99)

Valstis

Pavisam, Andora, Apvienotie Arābu Emirāti, Afganistāna, ..., Nav norādīts komerciālu vai militāru iemeslu dēļ (tirdzn. ES ietvaros) (242)

Preču plūsma

Eksports, Imports (2)

Mērvienības

Vērtība (Eiro), Svars, Kg (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde

Saistītie dati

Aktuālo informāciju skatīt datubāzē. Arhīvā pieejami dati arī par periodu:

A_ATG030. Ārējās tirdzniecības apgrozījums ar galvenajiem partneriem (milj. euro), 1993.-2011.g

A_AT050c. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa ceturkšņiem (euro), 2004.-2016.g.

A_ATG060. Eksports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem (tūkst. euro), 1993.-2011.g.

A_ATG070. Imports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem (tūkst. euro), 1993.-2011.g.

A_ATG080. Eksports pa svarīgākajām preču sadaļām (milj. euro), 2001.-2011.g.

A_ATG090. Imports pa svarīgākajām preču sadaļām (milj. euro), 2001.-2011.g.

A_ATG100. Eksports pa valstīm un svarīgākajām preču sadaļām (%), 2001.-2011.g.

A_ATG110. Imports pa valstīm un svarīgākajām preču sadaļām (%), 2001.-2011.g.