Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

RIG100

Statistikas tabula

Pilnībā pret Covid-19 vakcinētie iedzīvotāji reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2021. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)marts 2021 - okt. 2021

Dimensijas

Visas teritorijas

LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Žīguri (2046)

Mērvienība

Skaits, % (2)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde