Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Cits formāts

Latvijas iedzīvotāju mobilitāte

Aptaujas “Latvijas iedzīvotāju mobilitāte” mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un iegūt ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm salīdzināmus rādītājus, pielietojot vienotu metodoloģisko ietvaru un definīcijas.

Aptaujas izlasē iekļautas 11 tūkst. personas (2017) un 9 tūkst. personas (2021) - Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem, kas dzīvo privātajās mājsaimniecībās.

Aprakstošie metadati

Aptaujas rezultāti

Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2021.pdf

Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju pārvietošanās paradumu analīze.pdf

MOB101 Mobilie un nemobilie Latvijas iedzīvotāji (%)

MOB102 Latvijas iedzīvotāju nepārvietošanās iemesli (%)

MOB201 Vidējais pārvietošanos skaits, attālums un laiks personai dienā pēc iemesliem īsajos braucienos (mazāk par 300km) konkrēto iemeslu grupās

MOB202 Pārvietošanos skaits gadā pēc iemesliem īsajos braucienos (mazāk par 300km) (%)

MOB203 Vidējais pārvietošanos skaits, attālums un laiks personai dienā pēc iemesliem īsajos braucienos pilsētās un to svārstmigrāciju zonās (mazāk par 100km) konkrēto iemeslu grupās

MOB204 Vidējais pārvietošanos skaits, attālums un laiks personai dienā pēc galvenā transporta veida īsajos braucienos (mazāk par 300km) konkrēto pārvietošanās veidu grupās

MOB205 Pārvietošanos skaits gadā pēc galvenā transporta veida īsajos braucienos (mazāk par 300km) (%)

MOB206 Vidējais pārvietošanos skaits, attālums un laiks personai dienā pēc galvenā transporta veida īsajos braucienos pilsētās un to svārstmigrāciju zonās (mazāk par 100km) konkrēto pārvietošanās veidu grupās

MOB207 Vidējais pārvietošanos skaits personai dienā pēc pasažieru transportlīdzeklī izmantotā degvielas veida īsajos braucienos (mazāk par 300km) konkrētajās izmantoto degvielas veidu grupās

MOB208 Vidējais vieglo automobiļu noslogojums īsajos braucienos pēc brauciena zonas (personu skaits)

MOB209 Pasažierkilometri pēc transporta veida gadā īsajos braucienos (mazāk par 300km)

MOB210 Vieglā automobiļa, taksometra un motocikla izmantošanas iemesli 2017. gadā (% no visiem minētajiem iemesliem)