Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Kino, teātri un koncertorganizācijas

GALVENIE RĀDĪTĀJI

SAISTĪTIE RESURSI

Valsts kapitālsabiedrību finanšu rādītāji

Valsts kapitālsabiedrību, tai skaitā kultūras nozares kapitālsabiedrību teātru un koncertsabiedrību, sniegtā informācija par finanšu rādītājiem: pašu ieņēmumiem, budžeta finansējumu, dotācijām vai subsīdijām, un citiem rādītājiem (bilance, ienesīguma un finanšu stabilitātes rādītāji, valsts budžetā veiktās un no budžeta saņemtās iemaksas).

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība