Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

IZT010

Statistikas tabula

Iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa, dzimuma un pa vecuma grupām gada sākumā2019 - 2022

Dimensijas

Vecuma grupa

Pavisam, 15–19, 20–24, 25–29, ..., 85+ (16)

Izglītības līmenis

Pavisam, Doktora grāds (ISCED 8. līmenis), Maģistra grāds (ieskaitot profesionālo); otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar studiju ilgumu 5 gadi (ISCED 7. līmenis), Bakalaura grāds (ieskaitot profesionālo); otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar studiju ilgumu 3-4 gadi (ISCED 6. līmenis), ..., Nav skolas izglītības vai zemāka par sākumskolas izglītību (ISCED 0. līmenis) (10)

Dzimums

Pavisam, Vīrieši, Sievietes (3)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde