Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

NNR120

Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss reģionos pēc vecuma un dzimuma (%)2004 - 2020

Dimensijas

Vecuma grupa

Pavisam, 0–17, 18–64, 65+ (4)

Teritoriālā vienība

Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)

Dzimums

Pavisam, Vīrieši, Sievietes (3)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde