Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

NNI030

Statistikas tabula

Džini koeficients (%)2004 - 2020

Dimensijas

Teritoriālā vienība

LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions), Rīgas reģions, Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde