Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

IMV010w

Statistikas tabula

Mirušo skaits pēc dzimuma un pa vecuma grupām reģionos2000. gada 1. nedēļa - 2023. gada 9. nedēļa

Dimensijas

Vecuma grupa

Pavisam, 0–4, 5–9, 10–14, ..., Nav zināms (21)

Teritoriālā vienība

LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms reģions (8)

Dzimums

Pavisam, Vīrieši, Sievietes (3)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde