Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

IRS010c

Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītājiQ1 1995 - Q2 2022

Dimensijas

Rādītāji

Iedzīvotāju skaits (perioda sākumā), tūkst., Noslēgto laulību skaits, Dzīvi dzimušo skaits, Mirušo skaits, Iedzīvotāju dabiskais pieaugums (5)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde