Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Seniori Latvijā 2021.gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par Latvijas senioru skaitu, senioru ekonomisko aktivitāti, ienākumiem un patēriņa izdevumiem, nabadzības risku, materiālo nenodrošinātību un uzkrājumiem, veselību, izglītību, zinātni un IT izmantošanu.

Lejupielādēt

Ieteikt