Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

NBL270c

Statistikas tabula

Attālināti strādājošie darbinieki (darba ņēmēji) pa vecuma grupām un pēc dzimumaQ2 2020 - Q4 2021

Dimensijas

Vecuma grupa

15–34, 35–44, 45–54, 55–74, 15–74 (5)

Dzimums

Pavisam, Vīrieši, Sievietes (3)

Rādītāji

Skaits (tūkst.), Attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars darbinieku kopskaitā, % (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde