Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

NBA060

Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, izglītības līmeņa un dzimuma1996 - 2021

Dimensijas

Izglītības līmenis

Pavisam, Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis), Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis), Vispārējā vidējā izglītība (ISCED 3. līmenis), ..., Nav norādīts (7)

Ekonomiskās aktivitātes statuss

Iedzīvotāji - pavisam, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, Nodarbinātie, Darbinieki, ..., Bezdarbnieki (7)

Dzimums

Pavisam, Vīrieši, Sievietes (3)

Rādītāji

Skaits (tūkst.), % (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde