Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

NBB160c

Statistikas tabula

Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupāmQ1 2002 - Q1 2022

Dimensijas

Vecuma grupa

15–24, 25–34, 35–44, 45–54, ..., 15–74 (7)

Dzimums

Pavisam, Vīrieši, Sievietes (3)

Rādītājs

Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), Bezdarba līmenis , %, Bezdarbnieku skaits (tūkst.) (4)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde