Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenais rādītājs

Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā

Ražotāju cenu indekss (RCI) rūpniecībā ir rādītājs, kas raksturo rūpniecības produkcijas cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.

RCI bāzes jeb salīdzinājuma periods ir 2015. gads (2015 = 100).