Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,8 %

2021. gada jūlijā, salīdzinot ar 2020. gada jūliju, vidējais patēriņa cenu līmenis* palielinājās par 2,8 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2021. gada jūlijā, salīdzinot ar 2020. gada jūliju, bija cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam un apaviem, veselības aprūpei, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 1,3 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+14,7 %), kartupeļiem (+8,0 %), žāvētiem, citādi konservētiem vai apstrādātiem dārzeņiem (+7,2 %). Cenas pieauga mājputnu gaļai (+9,5 %), augu eļļai (+21,3 %), miltiem un citiem graudaugiem (+8,8 %), konditorejas izstrādājumiem (+2,4 %), rīsiem (+12,7 %). Dārgāks bija jogurts (+7,7 %), piena produkti (+3,2 %), kā arī sviests (+3,1 %). Savukārt lētāki kļuva svaigi augļi (-11,1 %), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1,8 %), cūkgaļa (-3,5 %), saldējums (-6,8 %), kafija (-1,5 %), šokolāde (-4,1 %) un augļu un dārzeņu sulas (-4,4 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 1,4 %. Gada laikā tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 2,9 %. Dārgāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un alus. Savukārt cenu kritums bija vīniem.

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis pieauga par 2,8 %. Apaviem cenas gada laikā pieauga par 9,1 %, bet apģērbiem – par 0,4 %.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 4,1 %. Cenas pieauga dabasgāzei, elektroenerģijai, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, cietajam kurināmajam, mājokļa īrei, ūdensapgādei, kā arī atkritumu savākšanai. Savukārt lētāka bija siltumenerģija.

Veselības aprūpes grupā cenas pieauga par 2,5 %. Sadārdzinājās zobārstniecības pakalpojumi un ārstu speciālistu pakalpojumi. Savukārt lētāki bija farmaceitiskie produkti, galvenokārt kompensējamie medikamenti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā palielinājās par 7,8 %, ko noteica degvielas cenu pieaugums par 17,8 %. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 17,9 %, benzīns – par 17,1 %, bet auto gāze – par 20,3 %. Cenu līmeņa pieaugums bija lietotām automašīnām un riepām. Savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija ēdināšanas pakalpojumiem, mēbelēm un mājokļa iekārtām, telekomunikāciju pakalpojumiem. Savukārt cenu kritums bija autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, kā arī personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,4 %

2021. gada jūlijā, salīdzinot ar 2021. gada jūniju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4 %. Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, mājokļa iekārtai, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem, dažādu preču un pakalpojumu grupā, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,1 %. Sezonālu faktoru ietekmē būtiskākais cenu kritums grupā bija svaigiem dārzeņiem (-4,6 %) un svaigiem augļiem (-3,0 %). Akciju ietekmē lētāka bija žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1,4 %), cūkgaļa (-2,4 %), šokolāde (-4,0 %), siers un biezpiens (-1,5 %), jogurts (-2,4 %), augļu un dārzeņu sulas (-2,6 %). Savukārt turpinoties jaunās kartupeļu ražas nonākšanai tirdzniecībā, būtiskākais cenu kāpums bija kartupeļiem (+31,3 %). Dārgāka bija mājputnu gaļa (+4,9 %).

Apģērbu un apavu grupā cenas samazinājās par 4,8 %. Akciju ietekmē apģērbi bija lētāki vidēji par 4,3 % un apavi – par 7,5 %.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 2,7 %, ko galvenokārt ietekmēja dabasgāzes tarifu pieaugums no 1. jūlija. Dārgāka bija elektroenerģija, cietais kurināmais, kā arī mājokļa īres maksa.

Mājokļa iekārtas grupā cenas pieauga vidēji par 1,0 %. Dārgākas bija mājokļa mēbeles un neelektriskie virtuves piederumi un priekšmeti.
Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 1,0 %. Degviela kļuva dārgāka par 1,6 %, tai skaitā dīzeļdegviela – par 1,7 %, benzīns – par 1,6 %, bet auto gāze – par 0,8 %. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis pieauga par 1,0 %. Viesnīcu pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 6,5 %, restorānu un kafejnīcu pakalpojumi – par 0,6 %.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas samazinājās vidēji par 0,7 %, ko galvenokārt noteica akciju noslēgumi personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija tabakas izstrādājumiem, zobārstniecības pakalpojumiem un farmaceitiskajiem produktiem, savukārt cenas samazinājās vīnam un barībai lolojumdzīvniekiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās

(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2021. gada jūlijā, salīdzinot ar:

2020. g.
jūliju

2020. g.
decembri

2021. g.
jūniju

Kopā

2,8

3,7

0,4

pārtika

1,3

3,2

-0,1

alkohols, tabaka

1,4

2,3

0,3

apģērbs, apavi

2,8

3,8

-4,8

mājoklis

4,1

4,3

2,7

mājokļa iekārta

2,6

4,7

1,0

veselība

2,5

1,5

0,5

transports

7,8

8,7

1,0

sakari

1,3

1,1

-0,1

atpūta, kultūra

1,3

1,2

0,0

izglītība

-0,3

-2,0

0,0

restorāni, viesnīcas

2,2

3,3

1,0

dažādas preces un pakalpojumi

0,7

3,2

-0,7

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2021. gada jūlijā bija par 12,3 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 10,3 %, bet pakalpojumiem – par 16,8 %.

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2021. gada augustā paziņos 8. septembrī.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

Covid-19 ietekme uz jūlija patēriņa cenu indeksu

Covid-19 saistīto imputāciju skaits jūlijā samazinājās līdz 0,4 %, kas ir 0,2 % no kopējiem patēriņa izdevumiem. Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās vienā ECOICOP (Eiropas Individuālā patēriņa veidu klasifikācija) apakšklasē – Pasažieru pārvadājumi pa jūru (imputāciju īpatsvars 57 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantotas divas metodes atbilstoši Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. Imputācija izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu (2021. gada jūlijā visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 102,8);
  2. Imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam.

Oficiālās statistikas portāla datubāzē indeksiem ar būtisku (>50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme.

Imputāciju īpatsvars patēriņa grupās

(procentos)

Tabula - Imputāciju īpatsvars patēriņa grupās

Detalizēta informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Natalja.Dubkova@csp.gov.lv
Tālr.: 67366644

Ieteikt