Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Patēriņa cenu pārmaiņas

Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi (gada inflācija) parāda cenu pārmaiņas 12 mēnešu robežās. Katra gada decembrī rādītājs atspoguļo cenu pārmaiņas kalendārā gada laikā.

Patēriņa cenu pārmaiņas vidēji gadā (gada vidējā inflācija) parāda vidējās cenu pārmaiņas pēdējos 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem. Šo rādītāju pārsvarā lieto makroekonomiskajā analīzē, pētot inflācijas procesus ilgākā laika periodā, jo to praktiski neietekmē īslaicīgas vai pārejošas cenu svārstības.

Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo mēnesi (mēneša inflācija) atspoguļo vidējā cenu līmeņa izmaiņas mēneša laikā. Rādītāju būtiski var ietekmēt sezonālās cenu svārstības.