Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

KRE020m

Statistikas tabula

Konfidences rādītāji (saldo, %)janv. 1993 - febr. 2023

Dimensijas

Rādītāji

Konfidences rādītājs rūpniecībā, Konfidences rādītājs būvniecībā, Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā, Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā, Patērētāju konfidences rādītājs (5)

Vērtības

Nekoriģēti dati, Sezonāli koriģēti dati (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde