Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Konjunktūras apsekojumu rezultāti, 2017/03

Informatīvajā apskatā apkopoti aktuālākie uzņēmumu konjunktūras apsekojumu rezultāti. Publicēti konfidences rādītāji un to sastāvdaļas apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji apkopoti dinamikā, kā arī sīkākā sadalījumā pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem. Publikācijā ietverts ekonomikas sentimenta indekss Latvijā un konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs. 1. ceturkšņa izdevumā iekļauta atsevišķa nodaļa par investīciju konjunktūru apstrādes rūpniecībā un būvniecībā.

Lejupielādēt

Ieteikt