Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Septembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 24,3 % lielāks nekā pirms gada

2021. gada septembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,42 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 24,3 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 24,1 %, bet importa vērtība par 24,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Septembrī Latvija eksportēja preces 1,61 miljarda eiro apmērā, bet importēja par 1,8 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2020. gada septembri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 47,3 % līdz 47,2 %.

Šā gada deviņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,95 miljardus eiro – par 5,39 miljardiem eiro jeb 26,2 % vairāk nekā 2020. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 11,74 miljardus eiro (pieaugums par 2,18 miljardiem eiro jeb 22,8 %), bet importa – 14,21 miljardu eiro (pieaugums par 3,22 miljardiem eiro jeb 29,3 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2021. gada septembrī salīdzinājumā ar 2020. gada septembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 23,2 % lielāka, bet importa – par 24,6 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 1,8 %, bet importa samazinājās par 8,8 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2021. gada septembrī, salīdzinot ar 2020. gada septembri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2021. gada septembrī, salīdzinot ar 2020. gada septembri:

Septembrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,1 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (9,6 %), Apvienotā Karaliste (8,3 %) un Vācija (6,9 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,4 % no importa kopapjoma), Igaunija (10,5 %), Polija (9,6 %) un Vācija (9,3 %).

2021. gada septembrī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2020. gada septembri kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 2,4 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 1 procentpunktu. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 3,4 procentpunktiem, bet importā palielinājās par 2,4 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2021. gada septembrī

(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2020. g. septembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2020. g. septembri

Pavisam

1 614,2

100

24,1

1 802,9

100

24,4

Eiropas Savienības valstis

1 042,8

64,6

28,8

1 312,9

72,8

22,7

eirozonas valstis

790,0

48,9

27,4

987,8

54,8

25,1

NVS valstis

159,1

9,9

-8,3

195,7

10,9

58,6

pārējās valstis

412,3

25,5

29,8

294,3

16,3

15,1

2021. gada septembrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 120 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 45 valstīm.

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu nodaļas eksporta kāpumu 2021. gada septembrī salīdzinājumā ar 2020. gada septembri visvairāk ietekmēja elektroenerģijas eksporta pieaugums par 30,3 milj. eiro. 

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2021. gada septembrī

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2020. g. septembri

2021. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 614 185

100

24,1

11,6

27,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

310 979

19,3

84,3

6,8

32,2

elektroierīces un elektroiekārtas

158 663

9,8

-3,2

19,3

9,7

graudaugu produkti

131 216

8,1

2,4

94,8

2,4 reizes

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

88 996

5,5

2,2 reizes

31,3

61,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

83 672

5,2

3,1

3,7

9,2

dzelzs un tērauds

76 503

4,7

91,2

42,9

60,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

60 583

3,8

23,5

8,1

7,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

57 770

3,6

27,6

15,9

37,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

54 618

3,4

-11,1

17,2

13,1

farmācijas produkti

48 206

3,0

27,4

5,4

11,6

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu nodaļas importa kāpumu 2021. gada septembrī salīdzinājumā ar 2020. gada septembri visvairāk ietekmēja elektroenerģijas importa pieaugums par 54,2 milj. eiro. 

Svarīgākās preces Latvijas importā 2021. gada septembrī

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2020. g. septembri

2021. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 802 877

100

24,4

-7,4

20,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

213 571

11,8

2,2 reizes

4,1

82,6

elektroierīces un elektroiekārtas

193 689

10,7

7,2

19,9

13,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

155 791

8,6

15,4

8,7

8,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

99 576

5,5

7,2

6,5

-9,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

89 266

5,0

57,6

-9,1

25,1

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

89 057

4,9

5,1

-64,5

51,8

plastmasas un to izstrādājumi

80 934

4,5

49,0

-5,2

25,9

farmācijas produkti

70 005

3,9

21,4

17,7

15,9

dzelzs un tērauds

53 383

3,0

41,6

-46,8

-17,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

48 066

2,7

-27,4

-9,6

1,9

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts: Ieva.Jansone@csp.gov.lv
Tālr.: 67366721

Ieteikt