Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Cits formāts

Eksportētāji uz Baltkrieviju un Krieviju (uzņēmumu saraksts)

Šajā statistikas portāla sadaļā bija publicēti eksportētāju uz Baltkrieviju un Krieviju saraksti, to publicēšana ir pārtraukta.

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izvērtējusi ārējās tirdzniecības statistikas apkopošanas metodoloģijas aspektus, kā arī pēc eksportējošo uzņēmumu saraksta publicēšanas saņemtos uzņēmumu skaidrojumus, kas būtiski ietekmē importējošo un eksportējošo uzņēmumu sarakstu analīzi. Pārvalde norāda, ka zemāk aprakstītie aspekti liedz izdarīt viennozīmīgus un objektīvus secinājumus par uzņēmumu importa un eksporta darījumiem bez darījuma detaļu izvērtēšanas.

Imports tiek uzskaitīts pēc preces izcelsmes valsts, ja darījumā iesaistīta valsts ārpus Eiropas Savienības. Gadījumā, ja darījumā iesaistīta Eiropas Savienības valsts, tad pēc nosūtītāja valsts. Tas nozīmē, ka Krievijas izcelsmes preces imports (ievedums) no Lietuvas ārējā tirdzniecībā tiks uzskaitīts kā imports no Lietuvas, savukārt Krievijas izcelsmes preces imports no Ukrainas tiks uzskaitīts kā imports no Krievijas. Attiecīgā informācija tiks atspoguļota uzņēmumu sarakstos.

Piemērs: Uzņēmums “AAA” importē no Ukrainas apģērbu, kas iepriekš tika saražots Krievijā. Ārējās tirdzniecības statistikā atbilstoši iepriekš aprakstītajai metodoloģijai šis darījums tiks uzrādīts kā imports no Krievijas. Uzņēmumam “AAA” citu darījumu ar Krieviju nav, tā iekļaušana no Krievijas importējošo uzņēmumu sarakstā viennozīmīgi radīs negatīvu reakciju gan no uzņēmuma, gan sabiedrības puses. Turklāt šādi darījumi ir daudzskaitlīgi, bez minētās Ukrainas arī no Kazahstānas, Kirgizstānas, Šveices, Norvēģijas u.c.

Eksportējošo uzņēmumu saraksta analīze arī liecina, ka ir augsts risks, ka tajos tiek iekļauti “nejauši” darījumi.

Piemērs: Latvijas uzņēmums “AAA” pirms 2022. gada februāra ir importējis ražošanas iekārtu no Krievijas uzņēmuma “BBB”. Ražošanas iekārtas ekspluatācijas laikā tai tiek konstatēts defekts. Latvijas uzņēmums “AAA” atgriež atpakaļ jeb eksportē uzņēmumam “BBB” Krievijā šo ražošanas iekārtu pēc 2022. gada februāra un attiecīgi tiek iekļauts uz Krieviju eksportējošo uzņēmumu sarakstā.

Uzņēmums eksportē preces citām valstīm, bet muitas formalitātes ir nokārtotas uz robežas ar Krieviju.

Piemērs: Latvijas uzņēmums “AAA” eksportē uztura bagātinātājus, kas paredzēti Kazahstānai un Uzbekistānai, bet ģeogrāfisko apstākļu un transporta izmaksu dēļ dara to caur Krieviju, kaut arī pati prece nepaliek Krievijā. Muitas dokumenti ir noformēti uz robežas ar Krieviju, līdz ar to muitas deklarācijā kā pēdējā saņēmējvalsts ir norādīta Krievija.

Sarakstā var tikt iekļautas loģistikas firmas, kuras cita uzņēmuma uzdevumā eksportē/importē preces, noformējot muitas formalitātes.

Piemērs: Latvijā reģistrēta firma “DDD”, kas nodarbojas ar loģistikas pakalpojumiem, pēc cita uzņēmuma “EEE” uzdevuma noformē eksporta deklarācijas un sūta preci, piemēram, alkoholu uz Krieviju. Kā eksportētājs statistikas datos būs loģistikas firma “DDD”.

Pārvalde norāda, ka eksporta un importa darījumi, kuros muitas formalitātes ir nokārtotas uz citas Eiropas Savienības valsts ārējās robežas ar valsti ārpus ES neatspoguļosies Pārvaldes apkopotajā statistikā.

Lai neapdraudētu objektīvas oficiālās statistikas sagatavošanu, Pārvalde pieņēmusi lēmumu turpmāk neveidot, neizsniegt un nepublicēt eksportējošo un importējošo uzņēmumu sarakstus (uz jebkuru valsti). 

Papildus informējam, ka Pārvalde turpmāk regulāri informēs sabiedrību par eksportētāju un importētāju skaitu ar konkrētām interesējošām valstīm, un šāda statistika nodrošinās pamatinformāciju darījumu ar Krieviju un Baltkrieviju uzraudzībai.