Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Latvijas ārējā tirdzniecība

2021. gada dati ir provizoriski un var tikt precizēti katru mēnesi publicējot jaunus datus līdz 2022. gada 26. augustam.

2022. gada dati - līdz pēdējam piejamam mēnesim, sk. grafikā zemāk. Dati par pilnu gadu tiks publicēti 2023. gada 9. februārī.