Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

K301

Karte

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars

2021M03 - 2022M01

Kartes mainīgie

Pavisam
12–19 gadus veci
60 gadus veci un vecāki
Cittautieši

Kartes detalizācija, dati atjaunoti

Blīvi apdzīvotas teritorijas

Rīgas apkaimes

Valmieras apkaimes

Teritoriālās vienības (jaunākās)

Administratīvās teritorijas (jaunākās)

Termini

Aprakstošie metadati

Autors

Centrālā statistikas pārvalde

Tēmas