Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

K288

Karte

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars

2021M03 - 2021M10

Kartes detalizācija, dati atjaunoti

Blīvi apdzīvotas teritorijas

Rīgas apkaimes

Valmieras apkaimes

Teritoriālās vienības (jaunākās)

Administratīvās teritorijas (jaunākās)

Termini

Aprakstošie metadati

Autors

Centrālā statistikas pārvalde

Tēmas