Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Viesnīcu un citu tūristu mītņu izmantošanas rādītāji

Gultasvietu noslogojums

Gultasvietu noslogojums par vienu mēnesi tiek iegūts, kopējo nakšu skaitu (izdotās gultasvietas), kas pavadītas viena veida tūristu mītnēs, dalot ar reizinājumu, ko iegūst, gultasvietu summu reizinot ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, un dalījumu reizinot ar 100, lai iznākumu izteiktu procentos.

Apkalpoto tūristu un pavadīto nakšu skaits

Apaklpoto tūristu skaits ietver apkalpotos rezidentus un nerezidentus.

Pavadītā nakts ir katra nakts, kuru viesis pavada (guļ vai uzturas) vai arī ir reģistrējies (fiziska klātbūtne nav nepieciešama) kādā tūristu mītnē.