Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2020. gadā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,7 %

2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja apjoma kritums apstrādes rūpniecībā – par 1,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7,2 %. Savukārt, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 8,7 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma samazinājumu 2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ietekmēja Covid-19 pandēmija, īpaši tās 1. vilnis pavasarī, un ar to saistītie nelabvēlīgie faktori – ražošanas pārtraukšana (dīkstāve), produkcijas pieprasījuma samazināšanās (sadarbības partneru un klientu darbības pārtraukšana), slēgto robežu ietekme uz materiālu piegādi un saražotās produkcijas eksportu, īpaši tādās nozarēs kā automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (produkcijas izlaide saruka par 17,3 %), tekstilizstrādājumu ražošana (samazinājums par 11,2 %), apģērbu ražošana (–8,3 %) un dzērienu ražošana (–8,2 %).

Savukārt, ražošanas apjoma pieaugums 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, bija poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 6,8 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Ievērojami pieaugot produkcijas izlaidei 2020. gada 4. ceturksnī, kāpumu 2020. gadā uzrādīja pēc īpatsvara lielākā apstrādes rūpniecības nozare – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana – par 4,1 % un elektrisko iekārtu ražošana – par 5,7 %.

2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,7 %. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 5,1 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 15,2 %, bet kritums – elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,6 %.

Salīdzinot ar 2019. gada decembri, produkcijas apjoma pieaugumu uzrādīja lielākā daļa apstrādes rūpniecības nozaru, tai skaitā koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles – par 17 %, mēbeļu ražošana – par 21,6 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana – par 17 % un apģērbu ražošana – par 11,1 %.

Savukārt ražošanas apjoms samazinājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 33,1 %, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 17,9 %, dzērienu ražošanā – par 15,9 % un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 11,5 %. Produkcijas izlaide samazinājās arī pārtikas produktu ražošanā – par 3,2 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 3,7 %.

2020. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,7 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5,8 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 0,4 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. gada 4. ceturksnī

salīdzinot ar

2020. gada decembrī

salīdzinot ar

2020. g.

3. ceturksni

 (sezonāli koriģēts)

2019. g.

4. ceturksni

(kalendāri koriģēts)

2020. g. novembri

(sezonāli koriģēts)

2019. g. decembri

(kalendāri koriģēts)

Visa rūpniecība

1,8

2,2

0,7

4,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,8

16,5

-0,4

15,2

Apstrādes rūpniecība

2,4

3,7

0,2

5,1

Pārtikas produktu ražošana

-0,3

-0,8

-0,4

-3,2

Dzērienu ražošana

-2,2

-13,3

7,2

-15,9

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,2

-6,0

-15,8

-17,9

Apģērbu ražošana

3,1

-0,1

7,0

11,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

6,4

13,5

0,9

17,0

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-5,1

-3,5

-1,1

8,1

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

8,8

15,3

-15,1

9,9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-0,4

-4,1

-4,7

-11,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4,6

0,1

1,2

4,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

1,0

-3,5

-1,6

-3,7

Elektrisko iekārtu ražošana

4,6

14,1

-10,7

0,2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-4,1

5,5

1,7

4,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

23,6

11,3

5,1

17,0

Mēbeļu ražošana

11,0

3,2

24,7

21,6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-10,5

-34,0

14,0

-33,1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2,9

-8,8

5,8

-0,6

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,9 %. Apgrozījums eksportā palielinājās par 3,7 % (no tā eirozonā – par 2,4 %, ārpus eirozonas – par 4,8 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 1,4 %.

2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem pieauga par 12,4 %. To ietekmēja kāpums vietējā tirgū par 0,2 % un eksportā – par 20,1 % (tai skaitā eirozonā – par 12,7 %, ārpus eirozonas – par 26,2 %).

2020. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem palielinājās par 3,2 %. Apgrozījums eksportā palielinājās par 5,6 % (no tā eirozonā – par 6,8 %, ārpus eirozonas – par 4,6 %), bet vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 1,7 %.

 

Plašāka informācija par sezonāli koriģētiem, kalendāri koriģētiem un nekoriģētiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā “Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

 

1 Rūpniecības produkcija tiek aprēķināta, summējot konkrētā mēnesī pārdoto pašražoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

 

2 Rūpniecības apgrozījums ir konkrētā mēnesī pārdotā pašražotā produkcija un sniegtie rūpnieciskie pakalpojumi. Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

Ieteikt