Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

TPO010c

Statistikas tabula

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostāsQ1 2004 - Q4 2022

Dimensijas

Pasažieru pārvadājumi

Iebraukuši pasažieri ar prāmjiem, Izbraukuši pasažieri ar prāmjiem, Iebraukuši pasažieri ar kruīza kuģiem (3)

Ostas

Rīgas osta, Ventspils osta, Liepājas osta (3)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde