Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Meža atjaunošana un ieaudzēšana, reproduktīvā materiāla ražošana

Datu avots ir meža reproduktīvā materiāla ražotāju un piegādātāju iesniegtie pārskati valsts informācijas sistēmā – Meža valsts reģistrs - par saražoto meža reproduktīvo materiālu.

Meža atjaunošana

Meža iedzaudzēšana un sēšana

Meža reproduktīvā materiāla ražošana

Sēklu vienība ir čiekuri, augļu ķekari, augļi un sēklas, ko paredzēts izmantot stādāmā materiāla audzēšanai.

Čiekuru un citu sēklu vienību daudzumu (priedei, eglei utt.) mēra heksalitros (hl), bet no čiekuriem iegūto sēklu masas daudzumu uzskaita kilogramos (kg).