Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātu kopsavilkums

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultātu kopsavilkumu, kurā ar grafiku un karšu palīdzību attēloti svarīgākie rezultāti par apsaimniekojamo zemes platību, vidējās lauku saimniecības lielumu, nodarbinātajiem, specializāciju un bioloģiskajām lauksaimniecībām.

Lejupielādēt

Ieteikt