Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti

Publikācijā teksta, karšu, tabulu un grafisko attēlu veidā apkopoti 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti par lauku saimniecību struktūru: skaits, vidējais lielums, specializācija, ekonomiskais lielums, zemes platības, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, mēslošanas līdzekļu apsaimniekošana, kā arī bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecībā nodarbinātie un citas saimniecības aktivitātes. Atsevišķi rādītāji doti reģionu, novadu un pagastu griezumā, kā arī salīdzinājumā ar 1920., 1939., 2001. un 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem.

Lejupielādēt

Ieteikt