Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Pieaug mājputnu un liellopu skaits, pārējo lauksaimniecības dzīvnieku skaits samazinās

2020. gada beigās liellopu skaits pieaudzis par 0,9 %, turpretī slaucamo govju skaits ir samazinājies par 1,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. Pērn kopējais liellopu skaits bija 399,0 tūkst., no kā 136,0 tūkst. bija slaucamās govis. Gada laikā mājputnu skaits ir palielinājies par 2,6 %, sasniedzot 5,8milj. Kritums vērojams aitu, cūku un kazu skaitā attiecīgi par 7,9 %, 2,3 %, 1,8 %.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās

(tūkstošos)

 

2019. gads

2020. gads*

Izmaiņas, % (2020./2019. g.)

Liellopi

395,3

399,0

0,9

slaucamās govis

138,4

136,0

-1,7

pārējās govis

56,4

60,0

6,4

Cūkas

314,2

306,8

-2,3

Aitas

99,8

91,9

-7,9

Kazas

11,7

11,5

-1,8

Zirgi

8,3

8,3

-0,1

Mājputni

5 690,4

5 837,9

2,6

dējējvistas

3 208,4

3 345,1

4,3

*Provizoriskie dati

Liellopu, aitu, kazu, zirgu un mājputnu skaita datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija.

Gaļas ražošanā pieaugums putnu gaļai, samazinājums – cūku un liellopu gaļai

Gaļas ražošanai Latvijā ir vērojams kritums – 2020. gadā saražoti 91,9 tūkstoši tonnu gaļas, kas ir par 2,1 tūkstoti tonnu jeb 2,3 % mazāk nekā 2019. gadā. Ražošanas apjoma pieaugums vērojams putnu gaļai – par 4,1 %, savukārt samazinājās cūkgaļas ražošana – par 8,4 % un liellopu gaļas ražošana - par 1,0 %.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2019. gads

2020. gads*

Izmaiņas, % (2020./2019.g.)

Gaļa (kautsvarā), tūkst. tonnas

94,0

91,9

-2,3

liellopu

16,2

16,0

-1,0

cūku

40,7

37,3

-8,4

aitu un kazu

1,0

1,0

-0,2

putnu

36,0

37,5

4,1

cita gaļa

0,1

0,1

-12,5

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. tonnas

981,4

990,1

0,9

Olas, milj. gab.

795,4

801,8

0,8

*Provizoriskie dati

 

Liellopu eksportā kritums, cūku eksportā – kāpums

Eksportēto dzīvo liellopu skaits 2020. gadā samazinājās par 1,4 tūkstošiem jeb 2,3 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. No kopējā eksportēto liellopu skaita 22,9 % bija jaunlopi vecumā līdz vienam gadam (2019. gadā 26,0 %). Importēto liellopu skaits pieaudzis  par 0,2 tūkstošiem jeb par 10,2 %.

Dzīvo cūku eksports pērn palielinājās par 71,9 tūkstošiem jeb 45,8 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. No kopējā eksportēto cūku skaita 68,2 % bija sivēni tālākai nobarošanai (2019. gadā – 59,2 %). Importēto cūku skaits palielinājās par 39,0 tūkstošiem jeb 91,4 %.

Detalizētāk par dzīvnieku importu un eksportu var uzzināt oficiālās statistikas portālā sadaļā “Preču ārējā tirdzniecība (imports, eksports)”.

Vidējais izslaukums no vienas govs palielinājies par 3,9 %

2020. gadā iegūts 990,1 tūkstotis tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 8,8 tūkstošiem tonnu jeb 0,9 % vairāk nekā 2019. gadā. Vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs pieauga par 272 kg jeb par 3,9 %, sasniedzot 7 163 kilogramus gadā.

Lielākais piena ražošanas apjoma pieaugums novērojams Vidzemes reģionā – par 10,7 tūkstošiem tonnu jeb 4,3 %, bet lielākais piena ražošanas apjoma kritums bija Pierīgas reģionā – par 4,1 tūkstošiem tonnu jeb 2,4 %.

2020. gadā par 0,7 % palielinājās iepirktā piena apjoms salīdzinājumā ar 2019. gadu. Par 4,3 % samazinājās piena vidējā iepirkuma cena – no 294 eiro par tonnu 2019. gadā līdz 281 eiro par tonnu 2020. gadā.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lolita Lazda-Lazdiņa
Lauksaimniecības statistikas daļa
E-pasts:
Lolita.Lazda@csb.gov.lv
Tālr.: 67366982

Ieteikt