Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

TRK170c

Statistikas tabula

Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. tonnu)Q1 2002 - Q3 2022

Dimensijas

Rādītājs

Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu uz Mažeiķiem, Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu, Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu uz Ventspili (3)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde