Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

TRK120c

Statistikas tabula

Kravu pārvadājumi ar autotransportuQ1 2002 - Q3 2022

Dimensijas

Pārvadājumu veids

Pavisam ar Latvijā reģistrētu autotransportu, ..komercpārvadājumos (2)

Satiksmes veids

PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., ..pārvadājumos ārvalstīs (6)

Rādītājs

Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadātas kravas, tūkst. t (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde