Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

TRK070c

Statistikas tabula

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. tonnu)Q1 2002 - Q4 2022

Dimensijas

Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas

Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas (2)

Ostas

PAVISAM, Rīgas osta, Ventspils osta, Liepājas osta, mazās ostas (5)

Dati atjaunināti

Termini

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde