Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

TRK030c

Statistikas tabula

Kravu pārvadājumi pa dzelzceļuQ1 2003 - Q3 2022

Dimensijas

Satiksmes veids

PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., No starptautiskajiem pārvadājumiem - caur Latvijas ostām (7)

Rādītājs

Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadātas kravas, tūkst. t (2)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde