Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

BUP010c

Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēsQ1 2000 - Q3 2022

Dimensijas

Darbības veids (NACE 2.red.)

Būvniecība, Ēku būvniecība, Inženierbūvniecība, Ceļu un dzelzceļu būvniecība, ..., Citi specializētie būvdarbi (17)

Rādītāji

2015=100, sezonāli koriģēti dati, 2015=100, kalendāri koriģēti dati, 2015=100, nekoriģēti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri koriģēti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli koriģēti dati (5)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde