Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Būvniecība Latvijā, 2018/03

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par ceturkšņa būvniecības apjoma un izsniegto būvatļauju skaita izmaiņām.

Lejupielādēt

Ieteikt