Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

2. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms palielinājās par 1,1 %

2021. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2020. gada 2. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 1,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoms pieauga inženierbūvniecībā – par 1,3 % un specializētajos būvdarbos – par 6,8 %, bet saruka ēku būvniecībā – par 4,7 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, produkcijas apjoma pieaugums bija visās inženierbūvniecības nozarēs: ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 0,7 %, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 1,1 % un hidrotehnisko objektu būvniecībā un citur neklasificētā inženierbūvniecībā – par 10 %.

Specializētajos būvdarbos būvniecības apjoma kāpums bija tādās jomās kā būvdarbu pabeigšanas darbos (apmetēju, galdnieku, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi) – par 28,5 %, ēku nojaukšanas un būvlaukuma sagatavošanas darbos – par 18,4 % un citos specializētajos būvdarbos (jumtu segumu uzklāšana un citur neklasificētie specializētie būvdarbi – par 12,1 %. Savukārt par 4,2 % būvniecības produkcijas apjoms saruka elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citās līdzīgās darbībās.

2021. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. 1. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,7 %, tai skaitā inženierbūvniecībā – par 4,2 %, bet pieaugums bija ēku būvniecībā – par 0,3 % un specializētajos būvdarbos– par 15,6 %.

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2021. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2020. gada 1. pusgadu, % (kalendāri koriģēts)

2021. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar

2021. gada 1. ceturksni (sezonāli koriģēts)

2020. gada 2. ceturksni (kalendāri koriģēts)

Visa būvniecība

-4.7

-0.7

1.1

Ēku būvniecība

-10.3

0.3

-4.7

Inženierbūvniecība

-3.1

-4.2

1.3

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

4.5

-14.7

0.7

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

-10.2

14.2

1.1

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-18.8

-5.0

10.0

Specializētie būvdarbi

0.9

15.6

6.8

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

-3.8

19.0

18.4

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

-2.6

7.2

-4.2

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

4.6

12.6

28.5

Citi specializētie būvdarbi

7.5

-3.7

12.1

Izsniegtās būvatļaujas2

2021. gada 2. ceturksnī izsniegta 1001 būvatļauja dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 247 tūkst. kvadrātmetru jeb par 303 būvatļaujām vairāk un par 52 tūkst. lielāku platību nekā 2020. gada 2. ceturksnī, tai skaitā jaunajai būvniecībai izsniegtas 830 būvatļaujas ar paredzamo platību 191 tūkst. kvadrātmetru (par 327 būvatļaujām vairāk un par 47 tūkst. kvadrātmetru lielāku paredzamo platību nekā gadu iepriekš). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai izsniegtas 695 būvatļaujas (paredzamā platība – 140 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 464 būvatļaujas par kopējo platību 391 tūkst. kvadrātmetru (par 93 būvatļaujām vairāk un par 88 tūkst. kvadrātmetru lielāku paredzamo platību nekā 2020. gada 2. ceturksnī), tai skaitā jaunajai būvniecībai – 345 būvatļaujas par paredzamo platību 218 tūkst. kvadrātmetru. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 76 būvatļaujas par kopējo platību 172 tūkst. kvadrātmetru, no tām 49 būvatļaujas – jaunbūvēm par kopējo platību 100 tūkst. kvadrātmetru.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara.Liepina@csp.gov.lv
Tālr. 67366953

Ieteikt