Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

3. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms samazinājās par 13,6 %

2022. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 13,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoma kritums bija ēku būvniecībā – par 14,2 %, specializētajos būvdarbos – par 13,3 % un inženierbūvniecībā – par 12,2 %.

Inženierbūvniecības produkcijas apjoms samazinājās pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 17,5 %, ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 10,8 % un pārējā inženierbūvniecībā (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificētā inženierbūvniecība) – par 8 %.

Būvniecības apjoms samazinājās arī visās specializēto būvdarbu jomās: būvdarbu pabeigšanas darbos (apmetēju, galdnieku, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi) – par 30,7 %, ēku nojaukšanā un būvlaukumu sagatavošanā – par 23,4 %, elektroinstalācijas ierīkošanā, cauruļvadu uzstādīšanā un citās līdzīgās darbībās – par 5,6 % un citos specializētos būvdarbos (jumtu segumu klāšana un citur neklasificēti darbi) – par 5,9 %.

2022. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2021 gada deviņiem mēnešiem, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 12,5 %. Inženierbūvniecībā bija kritums – par 14,3 %, specializētajos būvdarbos – par 12,6 % un ēku būvniecībā – par 10,7 %.

2022. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2022. gada 2. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,3 %. Ēku būvniecība – par 11,3 %, inženierbūvniecība – par 1,9 % un specializētie būvdarbi par 2 %.

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2022. gada janvārī-septembrī, salīdzinot ar 2021. gada janvāri-septembri (kalendāri koriģēts)

2022. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar

2022. gada 2. ceturksni (sezonāli koriģēts)

2021. gada 3. ceturksni (kalendāri koriģēts)

Visa būvniecība

-12,5

-3,3

-13,6

Ēku būvniecība

-10,7

-11,3

-14,2

Inženierbūvniecība

-14,3

-1,9

-12,2

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

-12,0

-5,6

-10,8

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

-17,9

-10,9

-17,5

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-21,9

21,2

-8,0

Specializētie būvdarbi

-12,6

-2,0

-13,3

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

-35,9

-13,4

-23,4

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

-6,5

-0,1

-5,6

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

-21,7

-15,2

-30,7

Citi specializētie būvdarbi

-9,9

4,8

-5,9

Izsniegtās būvatļaujas2

2022. gada 3. ceturksnī izsniegtas 968 būvatļaujas dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 238 tūkst. kvadrātmetru, kas ir par 50 būvatļaujām vairāk un par 19 tūkst. kvadrātmetru mazāku platību nekā 2021. gada 3. ceturksnī. No tām jaunajai būvniecībai izsniegta 831 būvatļauja par paredzamo platību 194 tūkst. kvadrātmetru (par 86 būvatļaujām vairāk un par 16 tūkst. kvadrātmetru lielāku paredzamo platību nekā gadu iepriekš). Viena dzīvokļa jaunu māju būvniecības uzsākšanai izsniegtas 677 būvatļaujas (paredzamā platība ir 133 tūkst. kvadrātmetru).

Nedzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 335 būvatļaujas par kopējo platību 281 tūkst. kvadrātmetru (par 99 būvatļaujām mazāk un par 648 tūkst. kvadrātmetru mazāku paredzamo platību nekā 2021. gada 3. ceturksnī). No tām jaunajai būvniecībai izsniegta 251 būvatļauja par paredzamo platību 190 tūkst. kvadrātmetru. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsniegtas 62 būvatļaujas par kopējo platību 145 tūkst. kvadrātmetru, no tām 48 būvatļaujas – jaunbūvēm par kopējo platību 123 tūkst. kvadrātmetru.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Dmitrijs Medvedevs
E-pasts: Dmitrijs.Medvedevs@csp.gov.lv
Tālr. 67366908

Ieteikt