Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Infografika

Sieviešu īpatsvars starp Saeimas deputātiem

Infografika - Sieviešu īpatsvars starp saeimas deputātiem

01.11.2022. darbu sāka 14. Saeima. Tajā no 100 ievēlētajiem deputātiem 30 ir sievietes, līdzīgi kā iepriekšējā Saeimā (31). Latvijā sieviešu pārstāvniecība lēmumu pieņemšanā pēdējos gados pieaug.

Lejupielādēt

Ieteikt